PRIMARIA COMUNEI COMANA cu sediul in: localitatea Comana, str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminata pentru funcția publica de execuție – inspector clasa I, grad profesional superior, compartimentul fmanciar-contabil

Denumirea postului- inspector clasa I, grad profesional superior

Condiții specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in stiinte economice

– minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 24.03.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei Comana

Proba de interviu:- data de 25.03.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei Comana

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului in Monitorul Local .

Date contact:
telefon: 0246/283114
email: comana.primaria@yahoo.com