ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6. “Educație nonformală în sistem outdoor”

1. Referințe:

Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 & OS 6.6, “Educație nonformală în sistem outdoor”

Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 24643 din 12/10/2016

2. Informații generale

a) Legislația aplicabilă

Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020

Nu au fost depuse contestații cu privire la Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, AP 6/ PI IQ.i/ OS 6.3 & OS 6.6, “Educație nonformală în sistem outdoor”

3. Rezultate
în urma analizei dosarelor de candidatură primite în cadrul procesului de selecție, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 10157 din 09.11.2021 punctajele obținute de organizațiile care au depus dosare de candidatură sunt:

1. Asociația Culturală Matricea Românească – un punctaj total de 100 de puncte Candidatul acceptat pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, AP 6/ PI IQ.i/ OS 6.3 & OS 6.6, “Educație nonformală în sistem outdoor” este Asociația Culturală Matricea Românească