în temeiul art.58 alin.8 lit. b și alin.12 din Legea nr.115/2015, Biroul Electoral
de Circumscripție nr. 13 Comana, denumit în continuare “Birou” face următorul anunț
privind tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele
de vot,
care va avea loc la data de 10.05.2024, ora 17.00 la sediul Biroului, în
prezența reprezentanților partidelor politice, alianțelor politice, etc. care participă la
alegeri în Circumscripția electorală nr.13 Comana.

Prezentul anunț se va afișa la sediul Biroului, astăzi 08.05.2024, ora 16.20.