Anunț provizoriu cu privire la rezultatul procedurii de selecție în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate in cadrul programului operațional capital uman 2014-2020.