Comuna Comana, cu sediul în comuna Comana, sat Comana, str. Serbau Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de: Guard, conform H.G. nr. 286/23.03.2011