Comuna Comana, cu sediul în localitatea Comana, str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu, organizează concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea funcției publice vacante, de:

Inspector, clasa I, grad profesional Principal, Compartimentul Asistenta Sociala din cadrul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

Concursul se va desfășură la sediul Primăriei comunei Comana din str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu astfel: – Proba scrisă în data de 25.07.2022, ora 10,00 , – Proba interviu în data de 26.07.2022, ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in stiinte sociale
  • vechime : minimum 5 ani in specialitatea studiilor

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Local, la sediul Primăriei Comana din str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu.

Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs:

La sediul instituție Comunei Comana din str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu . Persoana de contact: Crăciun Ion – Secretar general al U.A.T. Comana, telefon/fax: 0246/283114; 0246/283302 E-mail: comana.primaria@yahoo.com