PRIMĂRIA COMUNEI COMANA cu sediul în comuna Comana, sat Comana, str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante, de: Coordonator Centrul de Zi, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 24.08.2021, ora 10.00,
 • Proba interviu în data de 25.08.2021, ora 10.00,

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența a
  invatamantului superior
 • fara vechime
 • sa aiba cetățenie romana, cetatenia a altor state membre ale Uniunii Europene,
  sau a altor state apartinand Spațiului Economic European si domiciliul in
  Romania

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a la sediul Primăriei comunei Comana, din comuna
Comana, sat Comana, str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu.

Relații suplimentare la sediul: sediul Primăriei comunei Comana, din
comuna Comana, sat Comana, str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu , persoană de contact: dl. secretar Crăciun Ion, telefon 0246/283114, fax 0246/283302.

Bibliografia pentru funcția contractuala temporar vacanta de Coordonator Centrul de Zi – din cadrul Primăriei comunei Comana
județul Giurgiu este următoarea:

 1. Constituția Romanaiei;
 2. O.U.G. nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 3. Legea 53/24 Ianuarie 2003 Codul Muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca, cu
  modificările si completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
 6. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul
 7. serviciilor sociale