PROCES VERBAL
Nr. 4/22.04.2024

Subsemnații ANA-ELENA DOBRE – președinte și CRĂCIUN ION-locțiitor, membri în Biroul Electoral de Circumscripție comunala nr. 13 COMANA, în baza art.15 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2024 aprobat prin Hotărârea BEC nr. 1/20.03.2024, am procedat, astăzi 22 APRILIE 2024, la desemnarea unui purtător de cuvânt al Biroului Electoral Comunal nr.13 Comana, respectiv doamna ENACHE SABINA

Din momentul încheierii prezentului proces verbal, purtătorul de cuvânt astfel desemnat, este abilitat să asigure legătura cu mass-media prin prezentarea comunicărilor oficiale. Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi – 22 aprilie 2024, ora 16,40 și afișat la sediul Biroului.