NR. CRT.DENUMIRE PROIECT
1Modernizarea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole de pe teritoriul comunei Comana, judetul Giurgiu
2Modernizare de interes local, sat Budeni, comuna Comana, judetul Giurgiu
3Reabilitare gradinita Gradistea
4Modernizare drumuri de interes local in comunitatea de romi, sat Comana, com. Comana, jud. Giurgiu
5Modernizarea spatiului public prin achizitionarea de banci in satele Vlad Tepes si Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu
6Dotare centru de permanenta, sat Comana, com. Comana, jud. Giurgiu
7Dotare scoala gimnaziala nr. 1, sat Vlad Tepes, com. Comana, jud. Giurgiu
8Modernizare drumuri comunale si stradale in satele Gradistea si Falastoaca, comuna Comana, judetul Giurgiu
9Covor asfaltic pe aproximativ 11,5 km si modernizarea sistemelor de curgere a apelor pluviale prin amenajarea acceselor catre proprietati in satele Comana si Budeni, comuna Comana, judetul Giurgiu
10Modernizare drumuri de interes local sat Vlad Tepes, comuna Comana, judetul Giurgiu
11Achizitie utilaj specializat pentru realizare lucrari de intretinere si ecologizare a spatiului public in comuna Comana
12Alimentare cu apa in sistem centralizat in satele Gradistea si Falastoaca, com. Comana, jud. Giurgiu
13Amenajare parc Comana, sat Comana. Comuna Comana, jud. Giurgiu  
14Amenajare parc Gradistea, sat Gradistea, comuna Comana, judetul Giurgiu
15Amenajare loc de joaca, scoala si gradinita Vlad Tepes
16Amenajare teren de sport, sat Comana, com. Comana, jud. Giurgiu
17Consolidare, modernizare, extindere si dotare scoala gimnaziala nr .3 si gradinita in localitatea Comana, comuna Comana, judetul Giurgiu
18Consolidare, modernizare, extindere si dotare scoala primara si gradinita in localitatea Vlad Tepes, comuna Comana, judetul Giurgiu
19Extindere si  modernizare Liceul tehnologic nr.1, sat Comana, comuna Comana