NR. CRT.DENUMIRE PROIECT
1Construire si dotare camin cultural
2Construire si dotare anexa sociala
3Construire si dotare sediu primarie
4Construire baza sportiva Tip 1