Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor de autorizare, construcția, inscrierea/inreqistrarea, controlul, exploatarea si întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate.