1. Acordarea venitului minim garantat, in condițiile legii 416/2001

Acte necesare:

 • cerere tip si declarație;
 • copie act identitate solicitant (BI/CI), certificat căsătorie (daca este cazul);
 • copie act identitate (BI/CI) sot/sotie solicitant (daca este cazul);
 • copie certificat naștere copii minori;
 • copie act identitate (BI/CI) copii minori cu varsta de peste 14 ani;
 • adeverința privind frecventarea cursurilor școlare de către copii (se reinnoieste o data la 3 luni);
 • adeverința AJOFM din care sa reiasa ca solicitantul este in cautarea unui loc de munca (se eliberează doar persoanelor apte de munca*** si se reinnoieste o data la 3 luni);
 • scutire medicala de la medicul specialist (daca este cazul);
 • cupon alocație copii;
 • documente justificative ale veniturilor;
 • dosar cu șina;

*** persoana apta de munca: solicitantul cu varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta legala de pensionare, care nu are in îngrijire copii minori cu varsta pana in 7 ani si nu are probleme medicale care sa impiedice angajarea sa in munca.

Pentru anul 2020, venitul minim garantat in condițiile legii 416/2001 este de:

 • 142 Ron pentru o persoana singura;
 • 255 Ron pentru familiile formate din doua persoane;
 • 357 Ron pentru familiile formate din trei persoane;
 • 442 Ron pentru familiile formate din patru persoane;
 • 527 Ron pentru familiile formate din cinci persoane;
 • 37 Ron pentru fiecare alta persoana, peste numărul de cinci, care face parte din familie;

2. Alocația de susținere, in condițiile legii 277/2010
” Acte si condiții necesare pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei

Acte necesare:

 • cerere tip si declarație;
 • copie act identitate (BI/CI) solicitant;
 • copie certificat căsătorie si BI/CI sot/sotie solicitant, in cazul alocației complementare;
 • copie certificat naștere copii minori;
 • copie act identitate (BI/CI) copii minori, daca aceștia au varsta de peste 14 ani;
 • dovada frecventării cursurilor școlare de zi de către copii (se reînnoiește o data la 3 luni);
 • cupon alocație copii;
 • documente justificative ale veniturilor familiei;
 • dosar cu șina;

In anul 2020, venitul maxim pe membru de familie, pentru a putea beneficia, este de 530 RON.