Documente necesare:

  • cerere tip;
  • copie certificat deces;
  • copie certificat casatorie si CI sot/sotie defunct (dupa caz);
  • copie certificate nastere, casatorie (doar la fete) si CI copii defunct (dupa caz);
  • copie CI legatar universal (dupa caz);
  • copie testament (dupa caz);
  • copie acte proprietate bunuri ce se includ in masa succesorala;
  • pentru cladiri: valoarea de impozitare (se obtine de la serviciul de taxe si impozite locale din localitatea unde este situata cladirea);