CI Expirat, anulat

Conform prevederilor legale, cetățenii sunt obligați să se prezinte la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, pentru a solicita un nou act de identitate.

Documente necesare:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului (original și fotocopie)
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), original și copie
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor. în situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Distrugere sau pierdere CI

în termen de 15 zile de la distrugerea sau pierderea, Actului de Identitate, persoana fizică este obligată să solicite Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

Documente necesare:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
 • Certificatul de deces al soțuiui/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
 • Un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie
 • Actul de identitate, în cazul deteriorării
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

în situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Eliberarea Cărții de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația să solicite eliberarea actului de identitate de la Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor.

Documente necesare:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie
 • Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), original și copie
 • Actul de identitate al unuia dintre părinți, al tutorelui sau al reprezentantului legal
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 Lei

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

în situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), original și copie;
 • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
 • fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate în valoare de 7 lei;

Notă!!!
Dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.


Furt CI

În termen de 15 zile de la furtul, actului de identitate, persoana fizică este obligată să solicite Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor eliberarea unei noi cărți de identitate.

Documente necesare:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
 • Dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul
 • Un document emis de instituții sau autorități publice – pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă – original și copie
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Schimbare domiciliu

Schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor.

Documente necesare:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie
 • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), original și copie
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Schimbare domiciliu din străinătate

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde își stabilesc domiciliul.

Documente necesare:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul dacăsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei
 • Pașaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie
 • Actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine, original și copie

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătorești privind statutul civil al titularului, pronunțate în străinătate și învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse și legalizate.

Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cât și pentru copiii minori. în situația în care numai unul dintre părinți își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătorești prin care copiii au fost încredințați părintelui care își schimbă domiciliul în România, situație în care se depune copie a hotărârii judecătorești rămase definitivă, irevocabilă.


Schimbare nume

Modificarea numelui sau prenumelui titularului, sau prenumele părinților, data ori locul nașterii.

Documente necesare:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), precum și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Preschimbarea Buletinului de Identitate

Documente necesare:

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 • Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie
 • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (pentru mediul rural documentul eliberat  de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz gazduitorul figureaza inscris la registrul agricol cu un imobil tip locuinta), original și copie
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Eliberare CI provizoriu

Cartea de identitate provizorie se eliberează când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate.

Documente necesare:

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • Certificatul de naștere – original și copie, dacă există
 • Certificatul de căsătorie – original și copie, dacă există
 • Actul de proprietate – original și copie, dacă există
 • Trei (3) fotografii mărimea 3/4 cm color, având la bază o bandă albă de 7 mm
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii – 1 lei

Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.


Cl P CRDS

Cetățenii români, domiciliați în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din România, unde locuiesc temporar, pot solicita eliberarea unei Cărți de Identitate provizorii.

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România
 • pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină
 • certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
 • dovada adresei de reședință din România
 • două fotografii mărimea 3x4cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii – 1 leu.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor. în situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Stabilirea reședinței (flotant)

Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiește temporar.

Documente necesare:

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor. în situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.


Depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate pe bază de procură specială

În situația în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face și pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului și să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv; la procură se atașează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta.

În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea Cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.

Pentru situațiile în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, preluarea imaginii necesare în procesul de producere și eliberare a cărții de identitate se realizează prin scanarea fotografiei atașate la procura specială.

Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.


Dovada adresei de domiciliu/reședință

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:

 1. acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;
 2. declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la pct. 1 sau, după caz, la pct. 4;
 3. declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil cu destinație de locuință și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la pct. 1 și 2;
 4. documentul eliberat de autoritatea administrației publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinație de locuință – valabil 30 de zile de la data eliberării;
 5. actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului său legal ori actul de încredințare, însoțit, după caz, de unul din actele prevăzute la pct. 1 – 4, în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Declarația de primire în spațiu a găzduitorului prevăzută la pct. 2 poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

În cazul minorului și al persoanei puse sub interdicție, declarația pe propria răspundere prevăzută la pct. 3 se dă și se semnează de către părintele sau, după caz, părinții care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanții lor legali.

***) Se semnează în fața lucrătorului de evidență a persoanelor