IMPORTANT

Avand in vedere evolutia situatiei existente la nivel national, precum si masurile dispuse pentru diminuarea contaminarii cu virusul sars-cov-2 va informam:

Valabilitatea documentelor eliberate de institutiile si autoritatile publice se mentine pe toata durata starii de alerta si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari.

Termenul de solutionare a cererilor de eliberare a unui act de identitate si a vizei de resedinta este de pana la 30 de zile lucratoare ,acesta putand fi prelungit cu ce l mult 15 zile lucratoare de catre seful serviciulu i public comunitar local de evidenta a persoanelor.
Cererile pentru eliberarea unui act de identitate provizoriu vor fi solutionate in 3 zile lucratoare.
Aceste termene pot fi scurtate prin solicitarea unei audiente la coordonatorul serviciului si atasarea la cerere a unui document care sa justifice eliberarea in regim de urgenta.

Eliberarea unui act de identitate se face:

  • La termenul de 30 de zile reglementat prin dispozițiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor;
  • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul SPCLEP Comana este de 15 zile;
  • Termenul de insriere in actul de identitate a vizei de reședința este de 3 zile
  • Termenul de eliberere a cârtii de identitate provizorii este de 3 zile

Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită ce poate justifica cu documente solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a va fi îndrumat să se adreseze șefului de serviciu/persoanei desemnate să coordoneze activitatea serviciului, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.

Actele de identitate nu se trimit prin curier
Actele de identitate se predau numai titularilor pe baza de semnătură,sau imputernicitilor prin procura speciala făcută la/ambasada /consulat


Programul de lucru cu publicul

Luni
8-13 primiri/eliberari acte

Marti
8-13 primiri /eliberări acte

Miercuri
8-13 primiri/eliberari acte

Joi
8-13 primiri/eliberari acte

Vineri
8.13 activitati teren

Program de audiente la coordonatorul serviciului

Luni: 8-12
Joi: 12-15