PRIMARIA COMUNEI COMANA cu sediul in: localitatea Comana, str. Serban Cantacuzino nr. 50, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminata pentru funcția publica de consilier clasa I. grad grad profesional principal, funcție publica de execuție in cadrul compartimentului de asistenta sociala.

Denumirea postului – consilier clasa I, grad profesional principal

Condiții specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: Superioare

– vechime: 5 ani în specialitate studiilor necesare ocupării postului

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 02.06.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei Comana

Proba de interviu:  data de 03.06.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei Comana

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.

Date contact: telefon: 0246/283114, e-mail:comana.primaria@yahoo.com

Bibliografie concurs:

  • Constituția României
  • Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația publica locala;
  • Legea nr. 188/1999, republicata, privind statutul funcționarilor publici;
  • Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita al funcționarilor publici;
  • Legea nr. 416/2001, republicata, privind venitul minim garantat;
  • Legea nr. 448/2006, republicata, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • Legea nr. 277/2010, republicata, privind alocația pentru susținerea familiei.