Anunt concurs: PRIMĂRIA COMUNEI COMANA, județul GIURGIU, publică anunțul privind organizarea
concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în baza Art. 618
aliniatul (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
.