Doamnei/Domnului Primar în vederea preîntâmpinării producerii unor situații de urgență generate în perioada sezonului rece, precum și cu ocazia sărbătoririi a 174 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii și a Zilei Pompierilor din România, am onoarea să vă transmit, în format electronic, următoarele:

 1. Măsuri de apărare împotriva incendiilor premergătoarele și pe timpul sezonului rece;
 2. Pliant – Recomandări pentru sezonul rece;
 3. Pliant – Exploatarea instalațiilor electrice;
 4. Pliant – Exploatarea mijloacelor și sistemelor de încălzire;
 5. Pliant – Exploatarea și curățarea coșurilor de fum;
 6. Flyer – Comportarea în caz de furtuni, ploi torențiale și descărcări electrice atmosferice;
 7. Flyer – Comportarea în caz de inundații.

În acest sens vă rog să aveți amabilitatea de a dispune următoarele:

 1. Afișarea măsurilor și materialelor de informare preventivă, mai sus menționate, la punctele de informare preventivă constituite la nivelul unității administrativ teritoriale;
 2. Angrenarea personalului serviciilor voluntare pentru situații de urgență în executarea unor activități de prevenire la gospodăriile populației din sectorul de competență, cu precădere la cele din medii sociale defavorizate (grad ridicat de sărăcie, persoane vârstnice/ cu dizabilități, nivel precar de educație), care să vizeze consemnarea
  neregulilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, remedierea neregulilor constatate, după caz. respectiv conștientizarea populației cu privire la riscurile identificate și a consecințelor acestora asupra vieții oamenilor, mediului și bunurilor materiale.
 3. Angrenarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în acțiuni preventive și pentru asigurarea măsurilor aferente desfășurării în siguranță a activităților organizate la nivel local, precum și distribuirea către populație a materialelor de informare preventivă transmise către dumneavoastră.
 4. Promovarea spoturilor video, încărcate pe canalul de youtube InformarePreventiva IGUS, precum și a celor postate pe site-ul www.isugiurgiu.ro

Menționez faptul că puteți găsi și alte materiale de informare preventivă, precum și link-uri cu spoturi video, pe site-ul www.igsu.ro în secțiunea COMUNITATE – Prevenire – Materiale de informare preventivă și pe site-ul www.isugiurgiu.ro în secțiunea INFORMARE PREVENTIVĂ.

Citeste materialele: