Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului
comunei Comana, județul Giurgiu, nr. 154/15.03.2024 pentru concursul organizat de Primaria
Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 08.04.2024, orele 10.00, in vederea ocupării
funcției de EXPERT LOCAL RROM post contractual vacant, perioada nedeterminata , s-a
întrunit pentru a comunica rezultatele obținute de candidatii inscrisi la concurs .

Având in vedere prevederile art.32 alin. (1) si următoarele aliniate din Regulamentul-
cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022;

Comisia de concurs constituita comunica următoarele rezultate ale probei scrise
obținute de către candidatii inscrisi la concursul organizat de către Primaria comunei Comana,
județul Giurgiu pentru funcția de expert local rrom din cadrul Primăriei Comunei Comana,
județul Giurgiu:

Nr. evidenta a candidatului
înscris
Punctaj proba scrisaRezultatul probei scrise
2743/21.03.202459admis
2982/27.03.202483admis

Candidatii declarati admiși vor susține proba de interviu in data de 10.04.2024, ora 10,00
la sediul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se poate depune pana la data de
09.04.2024, orele 14,00 la registratura primăriei comunei Comana, str. Șerban Cantacuzino, nr.
50, județul Giurgiu.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal de afisaj, astazi data de
08.04.2024, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

COMISIA DE CONCURS:

PREȘEDINTE: ANDREI ALEXANDRA – Administrator public
MEMBRII: GHITOIU IOANA – consilier superior
GEORGESCU IOANA-ANCUTA – consilier personal
SECRETAR: SANDU GABRIELA – Referent