Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului
comunei Comana, județul Giurgiu, nr. 154/15.03.2024 pentru concursul organizat de Primaria
Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 08.04.2024, orele 10.00, in vederea ocupării
funcției de EXPERT LOCAL RROM , s-a întrunit pentru a comunica rezultatele obținute in
urma susținerii interviului de candidatii inscrisi la concurs .

Având in vedere prevederile art.41 alin. (1), (2), lit.a), b), c), d), f), alin. (3),(5)-(10)
din Regulamentul- cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022;

Comisia de concurs constituita comunica următoarele rezultate obținute in urma
susținerii interviului din data de 10.04.2024, orele 10,00, de către candidatii inscrisi la
concursul organizat de Primaria comunei Comana, județul Giurgiu pentru funcția de EXPERT
LOCAL RROM din cadrul Primăriei Comunei Comana, județul Giurgiu:

Nr. evidenta a candidatului
înscris
Punctaj proba interviuRezultatul probei interviu
nota
2743/21.03.2024606,00
2982/27.03.2024848,40

Contestația cu privire la rezultatul interviului se poate depune pana la data de
11.04.2024, orele 13,00 la Registratura Primăriei comunei Comana, din localitatea Comana, str.
Șerban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal de afîsaj, astazi data de
10.04.2024, orele 13,00 pe site-ul Primăriei comunei Comana si la sediul Primăriei comunei
Comana, județul Giurgiu.

COMISIA DE CONCURS:

PREȘEDINTE: ANDREI ALEXANDRA- Administrator public

MEMBRII:
GHITOIU IOANA consilier superior
GEORGESCU IOANA-ANCUTA- consilier personal.

SECRETAR: SANDU GABRIELA- Referent