In data de 12.04.2024, orele 10,00 comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului comunei Comana, județul Giurgiu, nr. 156/26.03.2024 pentru concursul organizat de Primaria Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 17.04.2024, orele 10.00, in vederea ocupării funcției de SEF SERVICIU VOLUNTAR, post contractual vacant, perioada nedeterminata, s-a întrunit pentru a selecta dosarele candidatilor inscrisi la concurs.

Având in vedere prevederile art.32 alin. (1) si următoarele aliniate din Regulamentul-cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2023;

Comisia de concurs constituita a selectat dosarele depuse de candidati, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, iar rezultatul selecției dosarelor de incriere la concurs este urmatoarul:

Nr.
crt.
Nr. evidenta a candidatului
înscris
Rezultatul selecțieiMotivul respingerii
1.3240/02.04.2024ADMIS 
2.3316/03.04.2024ADMIS 

Candidatii declaratii “admis” vor susține proba scrisa in data de 17.04.2024, orele 10,00 la sediul Primăriei Comunei Comana.

Comisia de concurs:

Președinte: Andrei Alexandra- Administrator public
Membrii: Ghitoiu Ioana- consilier cu atribuții de asistenta sociala
Iurac Traian, Sef Serviciu Alimentare cu Apa
Secretar comisie : Sandu Gabriela – referent