Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului comunei Comana, județul Giurgiu, nr. 156/26.03.2024 pentru concursul organizat de Primaria Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 17.04.2024, orele 10.00, in vederea ocupării funcției de SEF S.V.S.U, post contractual vacant, perioada nedeterminata , s-a întrunit pentru a comunica rezultatele obținute de candidatii inscrisi la concurs .

Având in vedere prevederile art.32 alin. (1) si următoarele aliniate din Regulamentul-cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022;

Comisia de concurs constituita comunica următoarele rezultate ale probei scrise obținute de către candidatii inscrisi la concursul organizat de către Primaria comunei Comana, județul Giurgiu pentru funcția de SEF S.V.S.U. din cadrul Primăriei Comunei Comana, județul Giurgiu:

Nr. evidenta a candidatului
înscris
Punctaj proba scrisaRezultatul probei scrise
3240/02.04.20240respins
3316/03.04.202485admis

Candidatii declarati admiși vor susține proba de interviu in data de 19.04.2024, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se poate depune pana la data de 18.04.2024, orele 14,00 la registratura primăriei comunei Comana, str. Șerban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu. Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal de afisaj, astazi data de 17.04.2024, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

Comisia de concurs:

Președinte: Andrei Alexandra- Administrator public
Membrii: Ghitoiu Ioana- consilier cu atribuții de asistenta sociala
Iurac Traian, Sef Serviciu Alimentare cu Apa
Secretar comisie : Sandu Gabriela – referent