Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului comunei Comana, județul Giurgiu, nr. 156/26.03.2024 pentru concursul organizat de Primaria Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 17.04.2024, orele 10.00, in vederea ocupării funcției de SEF S.V.S.U. post contractual vacant, perioada nedeterminata , s-a întrunit pentru a comunica rezultatele obținute de candidatii inscrisi la concurs si admiși in urma probei scrise din data de 17.04.2024.

Având in vedere prevederile art.32 alin. (1) si următoarele aliniate din Regulamentul-cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022;

Comisia de concurs constituita comunica următoarele rezultate obținute in urma susținerii interviului din data de 19.04.2024, orele 10,00, de către candidatii admiși la probascrisa a concursului din data de 17.04.2024, orele 10,00 pentru funcția de SEF S.V.S.U. din cadrul Primăriei Comunei Comana, județul Giurgiu:

Nr. evidenta a candidatului
înscris
Punctaj proba scrisaRezultatul probei scrise
3316/03.04.202463admis