PROCES-VERBAL încheiat astazi 18.04.2023,

Comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului comunei Comana, județul
Giurgiu, nr. 67/21.03.2023, pentru concursul organizat in baza art. 32 alin. (1) si următoarele
aliniate din Regulamentul- cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2023,
de Primăria Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 18.04.2023, orele 10.00, in vederea
ocupării funcției de Sofer in cadrul Compartimentului “ DESERVIRE MICROBUZ ȘCOLAR”,
post contractual vacant, perioada nedeterminata cu următoarea componenta:

Președinte: Andrei Alexandra- Administrator public

Membrii: Stan Maria Tutina- SefSVSU

Darasteanu Marin Ion- șofer

Secretar Sandu Gabriela- referent Cămin Cultural;

Constata ca la data de 18.04.2023 ora 10,00 candidatul declarat admis in urma selecției
dosarelor, nu s-a prezentat la concursul pentru ocuparea postului de Sofer in cadrul
Compartimentului “ DESERVIRE MICROBUZ ȘCOLAR”, post contractual vacant, perioada
nedeterminata.

Având in vedere cele constatate concursul nu a avut loc. Fapt pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.