Către,

PRIMĂRIA COMUNEI

Domnului Primar

în vederea preîntâmpinării și reducerii riscului de manifestare a situațiilor de urgenta, cu ocazia Zilei Internationale a Muncii si Zilei Naționale a Tineretului, sărbătorite in data de 01.05.2022, respectiv 02.05.2022, am onoarea să vă transmit, în format electronic, „Reguli minime privind apararea împotriva incendiilor, ce se recomanda a fi respectate de public”.

în acest sens vă rog să dispuneți următoarele:

1. Angrenarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta in acțiuni preventive si pentru asigurarea masurilor aferente desfășurării in siguranța a activitatilor organizate la nivel local;

2. Afișarea masurilor minime de prevenire a incendiilor, care trebuie respectate de cetateni pe timpul sărbătorilor menționate anterior, la punctele de informare preventiva constituite la nivelul unitatii administrativ-teritoriala.