Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de
consilier, clasa I, grad profesional principal- Compartimentul Asistenta Sociala din
cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Comana organizat la data de
25.07.2022

Nr. crt.Număr dosarFuncția pentru care a candidatPunctajul obținut la proba scrisăRezultatul
1.Dosar nr. 6244/08.07.2022Consilier, clasa 1, grad profesional principal- Compartimentul Asistenta Sociala67ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art.63 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.