PENTRU CLADIRI – ACTE NECESARE:

  • Copie CI
  • Actele casei (Contract de vanzare cumparare, mostenire, succesiune, donatie, etc.)

PENTRU CERTIFICAT FISCAL:

  • Copie CI
  • Actele casei ( Contract de vanzare cumparare, mostenire, succesiune, donatie, etc.)
  • Cerere pentru eliberarea certificatului fiscal.

PENTRU INMATRICULARE/RADIERE AUTO:

  • Copie CI
  • Contract de vanzare cumparare (5 formulare de contract)
  • Copie carte masina

Pentru radiere se plateste inpozitul pentru masina in anul in curs.


Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale,nerezidentiale sau cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor fizice – ITL 001Descarcă document
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale,nerezidentiale sau cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor juridice – ITL 002Descarcă document
Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoanele fizice – ITL 003Descarcă document
Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoanele juridice – ITL 003Descarcă document
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice si juridice – ITL 005Descarcă document
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice si persoanelor juridice – ITL 006Descarcă document
Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice – ITL 008Descarcă document
Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local – ITL 010Descarcă document
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local – ITL 012Descarcă document
Declaratie privind taxa de salubrizare pentru persoanele fiziceDescarcă document
Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului localDescarcă document
Fisa de inmatriculare autoDescarcă document